یک بازی هیجان انگیز حدس تصویر که در هر مرحله با پیداکردن جواب میتونی هدیه های نقدی ارزشمندی برنده بشی

ویژگی های بازی

لیگ های متنوع

برای رضایت بیشتر شما هر 24 ساعت سکه ی رایگان دریافت کنید

سکه روزانه

برای رضایت بیشتر شما هر 24 ساعت سکه ی رایگان دریافت کنید

تقویت تمرکز

برای رضایت بیشتر شما هر 24 ساعت سکه ی رایگان دریافت کنید

جدول برترین ها

برای رضایت بیشتر شما هر 24 ساعت سکه ی رایگان دریافت کنیدphoto
photo
photo
photo
photo
photo
photo589
تعداد نصب امروز
15313
تعداد کاربران

نظرات و امتیازات کاربران


امتیاز شما


امتیاز شما


امتیاز شما


امتیاز شما

مجیب

5\8\1388


یک بازی هیجان اگیز و خوب

مجیب

5\8\1388


یک بازی هیجان اگیز و خوب

مجیب

5\8\1388


یک بازی هیجان اگیز و خوب

مجیب

5\8\1388


یک بازی هیجان اگیز و خوب

مشاهده همهی نطرات